Chcemy, aby nasi uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, dlatego po rozpoczęciu roku szkolnego przeprowadzimy ankietę w celu przedstawienia oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami naszych uczniów.