O szkole

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację samorządu gospodarczego. Jej założycielem było Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu – społeczna organizacja osób z terenu Wielkopolski zajmujących się (bezpośrednio lub jako udziałowcy podmiotów gospodarczych) działalnością gospodarczą w dziedzinie handlu i usług. Organizacja ta swoimi korzeniami sięga roku 1904. W okresie międzywojennym przyczyniła się do utworzenia w 1926 roku Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a obecnie noszącą nazwę Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Była także, na początku lat dwudziestych, jednym ze współorganizatorów Targu Poznańskiego, który dał początek Międzynarodowym Targom Poznańskim.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu powstała z inicjatywy samorządnej organizacji kupieckiej, co w znacznym stopniu rzutuje na jej misję. Uczelnia kształcąc w specjalnościach usługowych przekazuje nie tylko określoną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale stara się również krzewić wśród studentów idee etosu zawodu kupieckiego. Uczelnia utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia.

Na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia w kształceniu młodych ludzi na tak pożądanych kierunkach jak turystyka i rekreacja, zarządzenie i bezpieczeństwo narodowe tworzymy szkołę, która będzie pierwszym krokiem do wyboru właściwej drogi zawodowej u progu dojrzałości.

Filozofia naszej szkoły akcentuje interdyscyplinarne podejście do kształcenia uczniów, tak aby stawali się oni społecznie odpowiedzialnymi i krytycznie myślącymi obywatelami, zdającymi sobie sprawę z różnorodności świata. Naszą misją jest rozbudzać ciekawość uczniów, tak by mogli czerpać radość z uczenia się przez całe życie. Dobrze zbilansowany program pozwala im dowiadywać się, jak szanować inne kultury, jak również wspierać własne opinie i idee. Skupiamy się na rozwoju uczniów – społecznym, fizycznym, emocjonalnym i kulturalnym, jako wzmocnieniu ich drogi naukowej.

Co daje wybór Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu:

 • holistyczne podejście do ucznia (bezpieczny, zdrowy, zaangażowany, stający wobec wyzwań i radzący sobie z nimi uczeń);
 • umiejętności gwarantujące powodzenie w życiu zawodowym (design thinking, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna);
 • indywidualizację pracy (spersonalizowany proces uczenia się odpowiadający potrzebom ucznia);
 • przestrzeń do podejmowania wyzwań (praca projektowa, ale nie “kopiuj-wklej”);
 • interaktywne środowisko uczenia się (edukacja pod chmurką, przestrzeń sprzyjająca współpracy);
 • spersonalizowane przewodzenie uczniowi dzięki dobrze funkcjonującemu doradztwu zawodowemu;
 • wybór rozszerzeń i możliwość łączenia ich;
 • szeroki wybór języków obcych (j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski, j.hiszpański, j.francuski, j. chiński);
 • zajęcia dodatkowe przypisane do modułów np. podstawy zarządzania, krajoznawstwo, język mediów, edukacja wojskowa, edukacja pożarnicza;
 • wycieczki w ciekawe miejsca;
 • obozy specjalistyczne związane z edukacją wojskową i pożarniczą;
 • spotkania z niezwykłymi gośćmi ze świata sportu, kultury, polityki i mediów;
 • wyjątkową atmosferę oraz strefy do spędzania czasu wolnego;
 • możliwość wykupienia obiadów;
 • sposób przekazywania wiedzy metodami bez zadań domowych.

Władze Liceum

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 18:00

rekrutacja@liceumwshiu.pl

 

Magdalena Górska

Założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług


magdalena.gorska@akademiakupiecka.pl

prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług


mgr Ewa Krąkowska

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Handlu i Usług


ewa.krakowska@wshiu.pl

 

Kadra

Przedmioty rozszerzone i moduły dodatkowe w naszym liceum będą prowadzone systemem akademickim dlatego dużą część naszej kadry licealnej będą stanowili naukowcy i eskperci Wyższej Szkoły Handlu i Usług.