CZĘŚĆ
ZAJĘĆ
PROWADZONA
W JĘZYKU
ANGIELSKIM

Imersja językowa

Nasza misja

Naszą misją jest zapewnienie uczniom warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego. Wyposażenie uczniów liceum w wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie studiów na wybranych przez nich kierunkach uczelni polskich i zagranicznych, w szczególności umiejętności językowe pozwalające na używanie języka w różnych kontekstach zawodowych i akademickich. Rozwijanie u młodzieży świadomości własnych możliwości we współczesnym świecie w duchu tolerancji i poszanowania innych kultur.

Metodyka nauczania

Dwujęzyczność polega na połączeniu nauczania danego przedmiotu np. biologii i elementów języka angielskiego. Uwaga! Bez obaw! Nie jest to nauczanie biologii po angielsku.

W naszym liceum realizujemy model D nauczania dwujęzycznego, w którym język angielski stanowi jedynie uzupełnienie treści podawanych po polsku. Dwujęzyczność widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw np. zwierząt lub roślin, podpisanych pod zdjęciami, poleceniach wydawanych przez nauczyciela – tutaj nauczyciel musi się upewnić, że uczniowie zrozumieli np. treść zadania. Angielski stanowi, więc element i narzędzie a nie meritum przedmiotu. Zapewnia to zrozumienie i przyswojenie wiedzy na dwóch płaszczyznach i umiejętność zintegrowania wiedzy z kompetencjami językowymi. To buduje pewność siebie, wzmaga motywację, eliminuje kompleksy i wzmacnia poczucie sukcesu.

Kto z nas nie czuje się pewniej i lepiej, gdy potrafi w języku obcym zrozumieć film, porozmawiać z fachowcem np. mechanikiem, zamówić część jakiegoś urządzenia czy analizować wyniki badań lekarskich? Świat nie ma już granic poza tymi mentalnymi. Młodzi ludzie powini być przygotowani na funkcjowanie w świecie dzięki perfekcyjnie opanowanemu językowi obcemu i integracji wiedzy i języka.

photo_2024-05-15_10-36-39
photo_2024-05-15_10-35-56

Dane kontaktowe

Oddzwonimy i ustalimy termin spotkania rekrutacyjnego

Pośpiesz się, aby się zarejestrować

Pośpiesz się, nie przegap okazji