Oferta edukacyjna adresowana do uczniów o kreatywnych zainteresowaniach humanistycznych. Uczeń tej klasy będzie miał możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich, zajęciach związanych z teatrem i filmem. Przygotowuje do studiów humanistycznych (filologia polska, filologia angielska, historia, dziennikarstwo, socjologia).

Przedmioty rozszerzone:

  • JĘZYK POLSKI (20 godz.)
  • HISTORIA (12 godz.)
  • JĘZYK ANGIELSKI (14 godz.)

  • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
  • JĘZYK MEDIÓW
  • PUBLIC RELATIONS