Klasa, która merytorycznie i praktycznie przygotowuje do dalszej nauki w służbach mundurowych czy ratownictwie medycznym.

Przedmioty rozszerzone:

  • BIOLOGIA (14 godz.)
  • FIZYKA (12 godz.)
  • CHEMIA (12 godz.)

Przedmiot „Edukacja pożarnicza”:

  • klasa 1 – 32h
  • klasa 2 – 32h
  • klasa 3 – 34h

w każdym tygodniu 1 h (x 45’) zajęć teoretycznych;

w wybranym tygodniu i dniu miesiąca – wyjazd uczniów na całodzienne szkolenie praktyczne (instruktorzy, baza i sprzęt wojskowy) – do 8 h (x 45’);

OBÓZ SZKOLENIOWY – w drugim półroczu drugiej klasy lub podczas ferii letnich po drugiej klasie;

5 dni szkoleniowych – po 10 h dziennie, razem 50 h (x 45’)