Klasa skierowana do pasjonatów wojska i służb mundurowych. Rozwinie kompetencje i umiejętności niezbędne dla kandydata do zawodowej służby wojskowej. Sprawność fizyczna, dyscyplina, wiedza wojskowa, gra zespołowa – to przymioty naszych uczniów. Po ukończeniu szkoły absolwent samodzielnie zaplanuje karierę wojskową: specjalista sprzętu pola walki w korpusie zawodowych szeregowych, podoficer kierujący zespołem lub dowódca w korpusie oficerów.

Przedmioty rozszerzone:

  • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (14 godz.)
  • HISTORIA (20 godz.)
  • BIOLOGIA (12 godz.)

Przedmiot „Edukacja wojskowa”:

w każdym tygodniu 1 h (x 45’) zajęć teoretycznych;

w wybranym tygodniu i dniu miesiąca – wyjazd uczniów na całodzienne szkolenie praktyczne (instruktorzy, baza i sprzęt wojskowy) – do 8 h (x 45’);

WOJSKOWY OBÓZ SZKOLENIOWY – w drugim półroczu drugiej klasy lub podczas ferii letnich po drugiej klasie;

5 dni szkoleniowych – po 10 h dziennie, razem 50 h (x 45’)