Biblioteka

Biblioteka jest bardzo ważnym elementem systemu edukacji realizowanym w WSHiU, a w szczególności  indywidualnego kształcenia.

Księgozbiór naukowy i dydaktyczny gromadzony jest zgodnie z kierunkami kształcenia Uczelni, a więc są to książki z dziedziny: turystyki, hotelarstwa, gastronomii, żywienia człowieka, prawa, ekonomii, handlu, zarządzania, marketingu, rachunkowości, informatyki. Profil gromadzenia zbiorów ulega ciągłemu rozszerzaniu o nowe kierunki badań i studiów na Uczelni. Realizowana od wielu lat wymiana międzybiblioteczna wzbogaca gromadzony księgozbiór.

Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z jej zbiorów na miejscu lub wypożyczać do domu.

W wydzielonej Czytelni udostępniany jest księgozbiór podręczny, czasopisma oraz można korzystać z dostępu do bezprzewodowego Internetu gdzie w sieci LAN można korzystać z pełnotekstowych baz danych do których uczelnia ma wykupione licencje.

W nowym przestrzennym pomieszczeniu Wypożyczalni z wolnym dostępem do półek czytelnicy mogą dokonywać wyboru potrzebnych książek.

W Bibliotece został zainstalowany zintegrowany system komputerowy obsługi biblioteki LIBERO.

Czytelnicy maja dostęp on-line do katalogu biblioteki oraz do swojego konta czytelniczego z którego mogą zamawiać, przedłużać lub rezerwować książki. Mogą również wysyłać swoje sugestie zakupu nowych książek.

Obecnie trwają prace nad elektronicznym dostępem do materiałów dydaktycznych i innych wydawnictw własnych Uczelni.

Kontakt:
telefon: 618434796 w.31
e-mail: biblioteka@wshiu.poznan.pl

Koła zainteresowań

Nasi uczniowie wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania. Zawsze po rozpoczęciu roku szkolnego przeprowadzimy ankietę w celu przedstawienia oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami naszych uczniów. Dlatego zajęcia dodatkowe tak dobrze są dopasowane do oczekiwań uczniów.