Nasi uczniowie wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania. Zawsze po rozpoczęciu roku szkolnego przeprowadzimy ankietę w celu przedstawienia oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami naszych uczniów. Dlatego zajęcia dodatkowe tak dobrze są dopasowane do oczekiwań uczniów.