Dużą część kadry dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego WSHIU stanowią naukowcy i praktycy Wyższej Szkoły Handlu i Usług.

Przedmioty rozszerzone i moduły dodatkowe w naszym liceum są prowadzone systemem akademickim.