Samorząd uczniowski

Drodzy uczniowie!

Samorząd jest organizacją, która ma na celu obronę Waszych praw, umilenie Wam życia oraz wspieranie Waszych inicjatyw. Jeżeli więc macie jakiś pomysł na umilenie wam czasu w szkole, to nie wahajcie się go do nas zgłosić, służymy swoim doświadczeniem i pomocą. Podobnie z inicjatywami – wszelkie Wasze pomysły są przez nas mile widziane i chętnie pomożemy w ich realizacji!
Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe, kreujemy życie kulturalne środowiska uczniowskiego, uczestniczymy w elekcji Władz Liceum oraz konsultujemy dokumenty ważne dla życia ucznia. Mamy wpływ na program wychowawczo-profilaktyczny oraz wybór rozszerzeń przedmiotów. Niezależnie od tego jaki masz problem, możesz przyjść do nas w każdej sprawie.

Macie jakieś pytania? Piszcie na adres: samorzad@liceumwshiu.pl

Do zobaczenia!

Sekretariat

Sekretariat Liceum jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00,

sekretariat@liceumwshiu.pl

mgr Renata Machowska

tel.506724438

 

 

Erasmus Program

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

• 4 mln osób skorzysta z programu;
• 2 mln studentów skorzysta z programu;
• 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
• 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
• 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
• 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

• mobilność studentów:
◦ wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
◦ wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
◦ wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

• mobilność pracowników uczelni:
◦ wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
◦ wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Od 2014 roku Wyższa Szkoła Handlu i Usług posiada Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Tym samym WSHiU przystąpiła do Programu Erasmus+, którego celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników Uczelni.

KARTA ECHE (pobierz)

Więcej informacji na:
www.erasmus.org.pl
www.esn.pl
www.erasmusplusols.eu