Zasady rekrutacji obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącym Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu 2020/2021

  • zgłoszenie kandydata i złożenie dokumentów w terminie nie późniejszym niż wyznaczony w zarządzeniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
  • w okresie rekrutacji może być wyznaczona rozmowa z kandydatem i jego rodzicem lub opiekunem. Na podstawie tej rozmowy podjęta zostaje decyzja o przyjęciu kandydata do Liceum.

Zapraszamy na targi edukacyjne i drzwi otwarte

Zapraszamy do wypełnienia formularza ONLINE.